Pamokų laikas

  1.  0830 – 0915
  2. 0925 – 1010
  3. 1020 – 1105
  4. 1125 – 1210
  5. 1230 – 1315
  6. 1325 – 1410
  7. 1415 – 1500

Saugus elgesys vandenyje

 

saugus elgesys vandenyje

Atvira jaunimo erdvė

 

atvira jaunimo erdve

Saugesnio interneto savaitė

 

kam to reikia

S.Santvaro stipendija

LF logo

Laikraštis "Upelė"

Sportas

 

sportas mokykloje

Mano dienynas

 

paveiksliukas3

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema

 

banerislt

Atvirų durų savaitė

Kovo 1- 4 dienomis Mokyklos tarybos iniciatyva mokykloje vyko atvirų durų savaitė. Šiomis dienomis tėveliai, globėjai dažniau prevėrė mokyklos duris: jų pamokose, pokalbiuose po pamokų, tėvų susirinkimuose laukė visi mokytojai, konsultavo pagalbos mokiniui specialistai. Vaikams buvo malonu, kad tėveliai kartu dalyvavo pamokose. Atėjusiems pasitarti, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais dėkingi ir mokytojai.

Trečiadienį, po pamokų, mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai ir mamos susirinko į diskusiją „Aš ir mokykla“. Jos dalyviai aptarė tris klausimus „Svajonių pamoka“, „Mokytojo ir mokinio vaidmuo pamokoje“, „Nuo ko priklauso mokymosi sėkmė?“. Diskusijos rezultatas – išsakyti lūkesčiai ir bendras sprendimas: už sėkmingą mokymąsi yra atsakingi visi.

Linksmiausia diena buvo penktadienis. Po trijų pamokų sušurmuliavo Kaziuko mugė. Septintokai Rokas ir Gabrielė, tapę kviesliais Kaziuku ir Kazyte, pakvietė visus į džiugią šventė, o susirinkusius tėvelius, mokytojus ir vaikus linksmomis dainomis ir energingais šokiais pasveikino etnokultūros būrelis „Upelė“. Prekiautojų stalai lūžo nuo daugybės gėrybių; pyragų ir kitų skanumynų, įvairių rankdarbių. Pirkėjai ilgai nesnaudė: ragavo, derėjo, pirko ir mainė. Džiugu, kad į pagalbą atskubėjo ir mamos: jos ne tik padėjo ruošti gėrybes, bet ir patarė, drąsino mažuosius pardavėjus.

Atvirų durų savaitė baigėsi. Mokytojai, mokyklos administracija dėkoja visiems, nepamiršusiems savo vaikų, ir primena, kad mokykla visada atvira tėveliams. Drąsiau praverkite mokyklos duris – sėkmingas mokymasis priklauso nuo mūsų visų indėlio.

Kovo 1- oji - Tarptautinė civilinės saugos diena

Kovo 1-ąją dieną minima Tarptautinė civilinės saugos diena. Visame pasaulyje įvyksta daug nelaimių: didžiuliai gaisrai, sausros, potvyniai, pramoninės avarijos, cheminių medžiagų išsiliejimai ir kt., o kur dar paslaptinga radiacija, ozono sluoksnio nykimas, terorizmo grėsmė... Vadinasi, žmogus gyvena nuolatinių pavojų ir tragiškų įvykių apsuptyje. Norint jų išvengti arba nors kiek sumažinti jų kilimo tikimybę ir padarinius, reikia mokytis – reikia mokytis juos atpažinti, saugotis, nepasiduoti panikai, imtis atitinkamų veiksmų ir veikti. Viso to mokomasi jau nuo mažų dienų. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose vyksta įvairūs renginiai: vedamos civilinės saugos pamokėlės, organizuojamos viktorinos, piešinių konkursai, žiūrimi filmukai. Renginių metu vaikai mokomi saugaus elgesio ekstremaliosiose situacijose: namuose, gamtoje, bendraujant su nepažįstamais žmonėmis ar susipažįstant internetinėje erdvėje.

Sąvokos „civilinė gynyba“ ištakos siekia 1931 m., kada Paryžiuje buvo įkurta „Ženevos zonų“ – neutralių teritorijų asociacija, kuri rūpinosi prieglobsčio paieška karo veiksmuose nedalyvaujantiems civiliams gyventojams ir jų apsauga nuo pavojų, kylančių karinių konfliktų ir taikos metu. 1958 m. tarptautinė „Ženevos zonos“ asociacija išaugo į Tarptautinę civilinės gynybos organizaciją, jai suteikiant teisę koordinuoti prevencines priemones, pasirengimą ir veiksmus ekstremaliųjų situacijų metu.1972 m. Tarptautinės civilinės gynybos organizacijos nariai patvirtino tarptautinei konvencijai prilygstantį organizacijos Statutą, kuris įsigaliojo kovo 1 d. – ši diena paskelbta Tarptautinės civilinės gynybos diena.

Nuo 1990 m. kovo 11 d., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, šalyje buvo pradėta kurti nauja nacionalinė civilinės saugos sistema. Šiandien civilinė sauga – tai veikla, apimanti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ir gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus joms gresiant ar susidarius, ekstremaliųjų situacijų likvidavimą ir jų padarinių šalinimą. Dabartinė civilinės saugos samprata akcentuoja ir pačių gyventojų aktyvų dalyvavimą civilinės saugos veikloje.

Ta proga vasario 29 dieną Klausučių Stasio Santvaro pagrindinėje mokykloje vyko mokinių piešinių paroda.

Klausučiuose iškilmingoje ceremonijoje išdalyti šimtadienio „Oskarai“

Vasario 26-ąją įvyko ilgai laukta iškilminga „Oskarų“ ceremonija. Jos metu įvertintos ryškiausios ir garsiausios mokyklos žvaigždės – dešimtokai, ir pristatytas naujausias šių aktorių filmas „Mokyklinis gyvenimas“. Apdovanojimų metu dešimtokai turėjo atlikti įvairias užduotis, įrodyti esą verti „Oskaro“. Žvaigždės dainavo, vaidino, šoko, skaitė eilėraščius, kūrė drabužius, atsakinėjo į klausimus ir rodė savo sugebėjimus tose srityse, kuriose jiems sekasi geriausiai.

„Oskarų“ nominacijos ir jų laimėtojai:
Klasės rimtuoliai – Eglė Steponavičiūtė ir Deimantas Danielius
Klasės šokėjai – Gabija Vismantaitė ir Dainius Tamuliūnas
Klasės protas – Egidijus Zuokas
Klasės muzikantė – Gabrielė Pavalkytė
Klasės linksmuolis – Ignas Venckus
Klasės stileiva – Gabrielė Oželytė
Klasės modelis – Justė Čepauskaitė
Klasės aktorius – Aurelijus Gražinskas
Klasės jėga – Laurynas Lukoševičius
Klasės Sabonis – Vidmantas Zilinkus
Klasės muzikos ekspertė – Arūnė Pranarauskaitė
Klasės režisierė – Jurgita Šimanskienė

Šventėje dalyvavo ir svečius linksmino įžymios šokėjos, vadovaujamos choreografės Reginos Bakutienės bei jauniosios žvaigždutės – pirmokai, kartu su auklėtoja Vilma Baltutiene surengę įspūdingą pasirodymą. Renginį užbaigė dešimtokų daina „Paukščiai“.

Nors „Oskarai“ ir išdalinti, tačiau Klausučių žvaigždėms dar teks paplušėti ir ne vieną filmą sukurti, nes iki mokslo metų pabaigos liko 100 dienų. Sėkmės!

Sveikatigumo diena "Sveikas vaikas - laimingas vaikas"

Šių metų vasario 24 dieną mūsų mokykloje vyko pradinių klasių Sveikatingumo diena. Dieną pradėjome linksmu pasisveikinimu, vėliau buvo supažindinama su dienos tikslais ir veikla. Pirmiausia buvo kūrybinė užduotis, kurioje turėjo mokiniai šia tema nupiešti plakatą ir užrašyti šūkį. Po to visi mokiniai ir mokytojai persirengė sportinę aprangą ir rinkosi sporto salėje, kurioje jų laukė įvairios sportinės užduotys, netradiciniai žaidimai. Aistrų tikrai ten netrūko, visi labai stengėsi, bet nugalėjo -draugystė. Po judrios valandos, pasistiprinome ir grįžome į klasę kurioje pradinukų laukė video medžiaga. Mokiniai pamatė ir išgirdo ,,Kaip valgyti sveikai", ,,Apie fizinį aktyvumą" bei pažiūrėjo animacinį filmuką ,,Baltprausys". Vėliau vyko kūrybinės užduoties pristatymas. Visos klasės puikiai jas atliko. Renginio pabaigoje organizatoriai mokinius apdovanojo sveikuolių sausainiais ir mandarinais. Šioje dienoje netrūko gražių emocijų, linksmo juoko.

Persirengėliai šėlo mokykloje

Per Užgavėnes, vasario devintąją, mokykloje buvo galima sutikti ne tik mokinių, mokytojų, mokyklos darbuotojų, bet ir persirengėlių. Jais, persirengę žydais, čigonėmis, gydytojais, ožka, arkliu, giltine, Lašininiu bei Kanapiniu, tapo aštuntokai bei muzikantas Juozas.

Persirengėliai ėjo į visas klases, pasakojo neįtikėtinas istorijas, siūlė pirkti arklį, ožką, kvietė pasilinksminti ir pašokti. Gydytojai nustatinėjo ligas ir siūlė gydymą. Čigonės būrė ateitį ir nepraleido progos pavogti vieną kitą daiktą. Vėliau persirengėliai pasiūlė atsikratyti nekviestų svečių, išsiperkti skanėstais. Beveik visi su pasiūlymu sutiko, tad persirengėliai prisirinko pilnus krepšius blynų, pyragų, bandelių, saldainių. Už dosnumą mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti į „ubagų balių".

„Ubagų baliuje" visi vaišinosi, žaidė ratelius, linksminosi. Čigonės pademonstravo širdies minkštumą: suteikė progą išsipirkti pavogtus daiktus. Persirengėliai priminė Užgavėnių tradicijas, papročius ir jų reikšmę.

Linksmybės tęsėsi, kol uždusęs atbėgo Lašininis. Jį atsivijo Kanapinis. Tarp jų vyko įnirtinga kova, kurią laimėjo Kanapinis – pavasario pranašas. Po šios kovos visi, nešini More, patraukėme link Klausučių kultūros centro. Ten buvo suorganizuotos varžybos tarp Lašininio ir Kanapinio komandų.
Užgavėnių šventė baigėsi Morės sudeginimu – išvarėme susikaupusį blogį, nelaimes, o kartu ir įkyrėjusią žiemą!

Tieskime žodžiui kelią

Vasario 21 dieną yra minima Tarptautinė gimtosios kalbos diena. Vasario 22-ą dieną šeštokai apsilankė pamokose ir priminė, kaip svarbu saugoti gimtąją kalbą: jie prabilo M. Mažvydo ir M. Daukšos žodžiais, papasakojo įdomią lietuviškų raidžių istoriją, pamokė Nežiniuką, pavėlavusį į pamokėlę, ir pakvietė visus rinkti gražiausią lietuvišką žodį, apžiūrėti parodėlę „Imkit mane ir skaitykit".
Rinkimuose rungėsi daug gražių žodžių: mama, tėtis, vasara, meilė, atostogos, maistas, brolis, namai, labas, prašau, gimtinė. Vis tik daugiausia kartų parašytas AČIŪ. Jį ir skelbiame nugalėtoju.

Pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursas

Vasario 19 d. įvyko 1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas. Komisija dėkoja visiems dalyviams už gražius eilėraščius, nuoširdų darbą ruošiantis konkursui ir sveikina nugalėtojus.

1-2 klasė
I vieta
- Andrėja Bytautaitė
II vieta - Ignas Oželis, Arvydas Būtautas
III vieta
- Vakaris Mileris, Ieva Kamaitė, Armintėja Pečiulytė

3-4 klasė
I vieta - Kotryna Pavalkytė
II vieta
- Austėja Suščevičiūtė, Neda Petrauskaitė, Samanta Merončikaitė
III vieta
- Pijus Lionas, Austėja Dovidaitytė, Reda Arlauskaitė

geles

E. pamoka ,,Saugus internete su Ežys”

Vasario 15 d. mūsų mokyklos aštuntokai dalyvavo pamokoje ,,Saugus internete su Ežys". Ši pamoka vyko tiesiogiai internetu, ją vedė Rimvydas Jurkuvėnas („Omnitel" Žinių ir kompetencijų valdymo koordinatorius). Sužinojome, kaip saugiai elgtis išmaniajame įrenginyje, kaip atsakyti į neaiškias žinutes. Galėjome užduoti klausimų, į kuriuos pamokos vedėjas noriai atsakė.

Ši pamoka mums buvo naudinga. Visi moka naudotis mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais, bet ne visi žino, kokie pavojai internete gali kilti.

Pasakos paslapties beieškant

Vasario 2 dieną penktokai, pirmokai ir priešmokyklinės grupės vaikai susirinko į neįprastą lietuvių kalbos pamoką. Visi norėjo pasiklausyti pasakos, tačiau teko susidurti su daug kliūčių: pirmiausia teko burtažodžiu prisikviesti pasakų senelę, paskui ji pametė pasakos pabaigą. Ieškodami pabaigos pirmos klasės ir „Bitutės" grupės vaikai vaidino pasakas, atsakė į daug klausimų, atliko užduotis . Penktokai tapo pasakų personažais, lydėjusiais mažesniuosius paieškų kelyje. Žinoma, viskas baigėsi laimingai, nes vaikai buvo draugiški ir vieni kitiems padėjo išsiaiškinti, kur slėpėsi paskutinis pasakos sakinys.

Meninio skaitymo konkursas

Sausio 20 dieną įvyko mokyklos meninio skaitymo konkursas. Šiemet jam ruošėsi 15 skaitovų. Komisija mokinius gyrė už gražių tekstų pasirinkimą, už įdėtą darbą, už kūrinio pajautimą.

5-8 klasių grupė

I vietaMonika Šimaliūnaitė,

II vieta - Skaiva Maksvytytė, Gabrielė Mickutė,

III vieta - Deimantė Milerytė, Justas Eimutis

9-10 klasių grupė

Padėka už originalumą ir tarmės saugojimą – Aurelijui Gražinskui,

I vieta - Gabija Vismantaitė,

II vieta - Gabrielė Pavalkytė,

III vieta - Gabrielė Oželytė, Dainius Tamuliūnas, Redas Morkevičius

Linkime sėkmės Gabijai ir Monikai Jurbarko rajono meninio skaitymo konkurse.